Ilmiy kengashlar

ILMIY KENGASHLAR

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim fakulteti 2018-yildan “Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash markazi” sifatida faoliyat yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-apreldagi “Jamoat xavfsizligini taʼminlash sohasida professional kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5077-son qarori bilan Milliy gvardiya Harbiy-texnik instituti O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti etib qayta tashkil etildi. Ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash markazi esa Oliy taʼlimdan keyingi taʼlim fakulteti etib qaytadan tashkil etildi.

Universitetda tadqiqotchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Xususan, О‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining Rayosatini qarori bilan 12.00.01 – “Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta’limotlar tarixi”, 12.00.02 – “Konstitusiyaviy huquq. Ma’muriy huquq. Moliya va bojxona huquqi”, 12.00.08 – “Jinoyat huquq, huquqbuzarliklarning oldini olish. KriminologiY. Jinoyat-ijroiya huquqi”, 12.00.09 – “Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi va sud ekspertizasi” ixtisosliklaridan yuridik fanlar doktori ilmiy darajasini beruvchi DSc.32/30.12.2020.Y.74.01 raqamli ochiq ilmiy Kengash tashkil etilgan bо‘lib, mazkur Kengash huzurida 12.00.03 – “Fuqarolik huquqi.Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq”, 12.00.04 – “Fuqarolik protsessual huquqi. Xо‘jalik protsessual huquqi. Hakamlik jarayoni va mediatsiya”, 12.00.05 – “Mehnat huquqi. Ijtimoiy ta’minot huquqi”, 12.00.06 – “Tabiiy resurslar huquqi. Agrar huquq. Ekologik huquq”, 12.00.07 – “Sud hokimiyati. Prokuror nazorati. Huquqni muhofaza qilish faoliyatini tashkil etish. Advokatura”, 12.00.10 – “Xalqaro huquq” hamda 13.00.02 – “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bо‘yicha)” ixtisosliklari bо‘yicha bir martalik Ilmiy kengash olinishi vakolati berilgan.

Shuningdek, О‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining Rayosatini qarori bilan 21.02.03 “Harbiy huquq, xalqaro huquqning harbiy muammolari” yuridik fanlar ixtisosligidan doimiy DSc.32/28.02.2022.Y.74.02 raqamli yopiq ilmiy Kengash tashkil etilgan bо‘lib, mazkur Kengash huzurida 21.01.06 – “Harbiy ta’lim va tarbiya, jangovar tayyorgarlik, kadrlarni tanlash va joylashtirish, qо‘shinlarning kundalik faoliyatini boshqarish (jumladan Qurolli Kuchlar turlari, Qurolli Kuchlar front orti, qо‘shin turlari va maxsus qismlar bо‘yicha)” ixtisosligidan harbiy, texnika, pedagogika va psixologiya fan tarmoqlari hamda qolgan harbiy fanlar ixtisosligidan bir martalik Ilmiy kengash ochish vakolati berilgan.

О‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining Rayosatini qarori bilan 12.00.14 - “Huquqbuzarliklar profilaktikasi. Jamoat xavfsizligini ta’minlash. Probatsiya faoliyati” yuridik fanlar ixtisosligidan doimiy DSc.32/05.05.2023.Y.74.03 raqamli ochiq ilmiy Kengash tashkil etilgan. Mazkur Ilmiy kengash О‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqot markazi, Yо‘l harakati xavfsizligi muammolarini о‘rganish markazi bilan hamkorlikda muassasalararo tashkil etilgan.

Text to speech