Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси

Ўзбекистон Республикиси Миллий гвардияси, ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар таркибига кирувчи барча вазирлик ва идоралар ҳамда тегишли давлат бошқаруви органлари учун профессионал кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишданрат

Ўқув-услубий ишлар соҳасида

замонавий ўқитишнинг инновационный методларидан фойдаланиб ижтимоий-гуманитарный фанларидан университетнинг барча таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга қаратилган ўқув ишларинишки тал этиш

 Илмий-методик ишлар соҳасида

ўқув жараёнининг илмий-методик асосларини ишлаб чиқиш, ўқув-услубия материаллар билана таъминлаш, ушба соҳадагов хорижий тажрибани ўрганган ҳолд профессора-ўқитувчиларнинг меҳната унумдорлиги в таълит сифатите ҳамд самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган замонавий таълят технологияларини жория қилиш;

 Илмий-тадқиқот ишлари соҳасида

Янг Ўзбекистонд амалг оширилаётганы ижтимоии-сиёсий ислоҳотларининг устувор вазифалари, илғор жаҳон тажрибаси в халқара стандартларня ҳисобг олганы ҳолд, жамоит хавфсизлигиня таъминлаша бўйича устувор йўналишларня, илмия-тадқиқот ишларини бажариш в уларнинг натижаларини амалиётга тадбиқ этилишини таъминлаш

 Маънавий-маърифий ишлар соҳасида

«Халқ в армия, бир жону бира тандир» ғоясинь амалг ошириш мақсадид бўлажак офицер кадрларня ватанпарварлик руҳид тарбиялаш, тарихий симоларимиз, буюк саркардалар, илй - фан дарғаларининг меросиня ўргатиш в улард ватанг содиқлик, қасамиёдг садоқит, ўз манфаатини юрта манфаатидан устун қўймаслик ҳиссини шакллантириш, ўз тақдирини ватан тақдири билан боғлаш туйғуларини мустаҳкамлаш

КAФЕДРA БОСҲЛИҒИ

Полковник  Толипов Aбдуғаффор Aбдунаби ўғли “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси бошлиғи,  Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД), доцент.

КAФЕДРA БОШЛИҒИ ЎРИНБОСAРИ

Капитан  Мирзаев Ғулом Ризоқулович “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси бошлиғининг ўринбосари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД). 

КAФЕДРA ПРОФЕССОРИ

Подполковник  Кадиров Мирсултон Батирович  “Ижтимоий-гуманитар фанлар ” кафедраси профессори, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД), доцент

КAФЕДРA ДОТСЕНТИ

Маёр  Худойқулов Йўлчи Aзамқулович “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди, доцент.

 

КAФЕДРA ДОТСЕНТИ

Капитан Сатторов Aсрор Aкрамжанович  “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти, сиёсий  фанлар бўйича фалсафа доктори (ПҳД)

КAФЕДРA КAТТA ЎҚИТУВCҲИСИ

Полковник Хотамов СҲухрат Насирович “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси. Доцент

КAФЕДРA ЎҚИТУВCҲИСИ

Катта лейтенант Ҳайдаров Aлишер Усмон ўғли “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси ўқитувчиси

КAФЕДРA ПРОФЕССОРИ

Хизматчи Мусаев Фахриддин Aбдусатторович “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори, доцент. Кафедрада 0,5 ставка меҳнат фаолиятини олиб боради.

КAФЕДРA ПРОФЕССОРИ

Хизматчи Aбухоликов Сафар Оқназарович “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори, доцент. Кафедрада 0,5 ставка меҳнат фаолиятини олиб боради.

КAФЕДРA ПРОФЕССОРИ

Хизматчи Раҳимов Жумабой “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси профессори,  педагогика фанлари номзоди, доцент. Кафедрада 0,5 ставка меҳнат фаолиятини олиб боради

КAФЕДРA ПРОФЕССОРИ

Хизматчи Тўраева Сайёра Рустамбаевна “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси профессори,  тарих  фанлари номзоди. Кафедрада 0,5 ставка меҳнат фаолиятини олиб боради

КAФЕДРA ДОТСЕНТИ

Хизматчи Расулова Нодира Сардаровна “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси  доценти, тарих фанлари номзоди, доцент

Text to speech